Offline: This content can only be displayed when online.

Geïnspireerd op de huidige structuur van Swifterbant met bosrijke randen in de vorm van windsingels.

Deze woonwijk wordt omarmd door een brede bosrijke strook waardoor een wijk ‘in de luwte’ van de wind ontstaat.

De wijk wordt ontsloten door een gebogen hoofdweg met een bomenlaan. In het midden van de wijk is een waterrijke groenzone gelegen. In deze zone is ruimte voor woongebouwen van maximaal 3 à 4 lagen met bijvoorbeeld woonruimte voor ouderen of starters. In de open delen kunnen deze gebouwen de herkenningspunten van Swifterbant Zuid gaan vormen.

Op de Biddingweg wordt geen verkeersaansluiting gemaakt. Een mogelijkheid is om de Biddingweg toch binnen de bebouwde kom te brengen. In dat geval geldt een snelheidsregime van 50 of 70 km/u.

Blijft de Biddingweg buiten de bebouwde kom, dan ligt een snelheid van maximum 80 km/u voor de hand. De Bisonweg krijgt een snelheidsregime van 50 km/u.

denkrichting 'in de luwte'

Weg

Fiets- en/of wandelroute

Water

Groen

Wonen

Gasleiding

Maximum snelheid

Geïnspireerd op de huidige structuur van Swifterbant met bosrijke randen in de vorm van windsingels.

Deze woonwijk wordt omarmd door een brede bosrijke strook waardoor een wijk ‘in de luwte’ van de wind ontstaat.

De wijk wordt ontsloten door een gebogen hoofdweg met een bomenlaan. In het midden van de wijk is een waterrijke groenzone gelegen. In deze zone is ruimte voor woongebouwen van maximaal 3 à 4 lagen met bijvoorbeeld woonruimte voor ouderen of starters. In de open delen kunnen deze gebouwen de herkenningspunten van Swifterbant Zuid gaan vormen.

Op de Biddingweg wordt geen verkeersaansluiting gemaakt. Een mogelijkheid is om de Biddingweg toch binnen de bebouwde kom te brengen. In dat geval geldt een snelheidsregime van 50 of 70 km/u.

Blijft de Biddingweg buiten de bebouwde kom, dan ligt een snelheid van maximum 80 km/u voor de hand. De Bisonweg krijgt een snelheidsregime van 50 km/u.

Offline: This content can only be displayed when online.
denkrichting 'in de luwte'

Wat vindt u van alle drie de denkrichtingen?

Vul hier de vragenlijst in!