Offline: This content can only be displayed when online.

Denkrichting ‘Polderrand’ is geïnspireerd op het karakter van de polder met windsingels, rechte watergangen en lanen.

In deze woonwijk komen de herkenbare rechte lijnen van de Flevopolder terug. Aan de west- en zuidzijde van het plan komen brede bosrijke stroken die kenmerkend zijn voor Swifterbant. De hoofdwegen door de wijk zijn voorzien van bomenlanen.

De verschillende buurten bieden ruimte aan grondgebonden woningen. Bij de entree naar de wijk of op beeldbepalend plekken zijn ook woongebouwen van maximaal 3 à 4 lagen denkbaar.

Langs de watergangen en midden in de buurten is ruimte voor openbaar groen met wandel- en fietspaden en speelplekken.

In deze denkrichting zijn een verkeersaansluiting op de Bisonweg en twee aansluitingen op de Biddingweg opgenomen. Dat betekent dat beide wegen binnen de bebouwde kom liggen en er maximaal 50 km/u mag worden gereden.

denkrichting 'polderrand'

Weg

Fiets- en/of wandelroute

Water

Groen

Wonen

Gasleiding

Maximum snelheid

Denkrichting ‘Polderrand’ is geïnspireerd op het karakter van de polder met windsingels, rechte watergangen en lanen.

In deze woonwijk komen de herkenbare rechte lijnen van de Flevopolder terug. Aan de west- en zuidzijde van het plan komen brede bosrijke stroken die kenmerkend zijn voor Swifterbant. De hoofdwegen door de wijk zijn voorzien van bomenlanen.

De verschillende buurten bieden ruimte aan grondgebonden woningen. Bij de entree naar de wijk of op beeldbepalend plekken zijn ook woongebouwen van maximaal 3 à 4 lagen denkbaar.

Langs de watergangen en midden in de buurten is ruimte voor openbaar groen met wandel- en fietspaden en speelplekken.

In deze denkrichting zijn een verkeersaansluiting op de Bisonweg en twee aansluitingen op de Biddingweg opgenomen. Dat betekent dat beide wegen binnen de bebouwde kom liggen en er maximaal 50 km/u mag worden gereden.

Offline: This content can only be displayed when online.
denkrichting 'polderrand'

Wat vindt u van alle drie de denkrichtingen?

Vul hier de vragenlijst in!