Ons enthousiaste ontwerpteam heeft gewerkt aan drie denkrichtingen voor de ruimtelijke hoofdstructuur van Swifterbant-Zuid. Deze denkrichtingen zijn aan de gemeenteraadscommissie gepresenteerd op 5 maart 2020 en aan het college.

De drie denkrichtingen van de ruimtelijke hoofdstructuur komen op een aantal punten met elkaar overeen. De verschillende buurten in alle drie denkrichtingen bieden ruimte aan gebruikelijke èn nieuwe woonvormen voor diverse doelgroepen, van jong tot oud. Bijvoorbeeld in ‘Tiny Houses’ of groepen die Autarkisch (zelfvoorzienend) willen wonen.

Swifterbant-Zuid wordt een duurzame wijk met een zoveel mogelijk zongerichte verkaveling. Dat betekent dat de daken zo goed mogelijk op de zon gericht worden voor zonnepanelen. Er komt geen gasaansluiting en de warmte en stroom worden duurzaam opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen en warmtepompen.

Ook wordt nagedacht over autoluwe gedeeltes. Dit betekent bijvoorbeeld dat er aan het begin van de buurt of de straat geparkeerd kan worden op een parkeerplaats en niet in de straat. Laadpalen zorgen ervoor dat de auto daar opgeladen kan worden. Parkeren op eigen terrein kan wel. In het stedenbouwkundige plan wordt dit nader uitgewerkt.

Alle denkrichtingen gaan uit van een goede stedenbouwkundige aansluiting op de bestaande wijken van Swifterbant. Deze aansluiting wordt gevonden door kleinschalige bebouwing langs de Bisonweg. Dit biedt ook de mogelijkheid voor het maken van een verkeersveilige en goed verlichte, sociaalveilige route (ook voor fietsers en voetgangers) via deze weg naar het bestaande dorp en de voorzieningen.

Autoverkeer van Swifterbant-Zuid naar het bestaande dorp en andersom kan via de Bosweg, Biddingweg en Bisonweg verlopen. De inrichting van de weg wordt aangepast op de maximum snelheid die op die weg gaat gelden. Daarnaast is de aanleg van goede noord-zuid verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen het dorp en het toekomstige Swifterpark in het zuiden uitgangspunt. Deze worden op twee plekken tussen de huidige paardenweides opgenomen, in aansluiting op de bestaande paden. De westelijke route kan bijvoorbeeld in de vorm van een fiets- en voetpad en de oostelijke route alleen als voetpad.

De paardenweides zijn in een groenzone opgenomen, als onderdeel van de groenstructuur en buffer ten opzichte van de te realiseren woningbouw. Struweelhagen met voorjaarsbloeiers als meidoorn en sleedoorn rondom verrijken het groene beeld

In de wijk komen diverse wandel- en fietspaden en speelplekken op passende locaties voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Het water wordt opgevangen in watergangen met natuurvriendelijke / duurzame oevers, die per denkrichting verschillen qua vorm en ligging.

ruimtelijke hoofdstructuur

Dit betreft denkrichtingen; er volgt een optimalisatie uitwerking voor uitgeefbaar gebied (wonen) en uitwerking in een stedenbouwkundig plan.

Ons enthousiaste ontwerpteam heeft gewerkt aan drie denkrichtingen voor de ruimtelijke hoofdstructuur van Swifterbant-Zuid. Deze denkrichtingen zijn aan de gemeenteraadscommissie gepresenteerd op 5 maart 2020 en aan het college.

De drie denkrichtingen van de ruimtelijke hoofdstructuur komen op een aantal punten met elkaar overeen. De verschillende buurten in alle drie denkrichtingen bieden ruimte aan gebruikelijke èn nieuwe woonvormen voor diverse doelgroepen, van jong tot oud. Bijvoorbeeld in ‘Tiny Houses’ of groepen die Autarkisch (zelfvoorzienend) willen wonen.

Swifterbant-Zuid wordt een duurzame wijk met een zoveel mogelijk zongerichte verkaveling. Dat betekent dat de daken zo goed mogelijk op de zon gericht worden voor zonnepanelen. Er komt geen gasaansluiting en de warmte en stroom worden duurzaam opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen en warmtepompen.

Ook wordt nagedacht over autoluwe gedeeltes. Dit betekent bijvoorbeeld dat er aan het begin van de buurt of de straat geparkeerd kan worden op een parkeerplaats en niet in de straat. Laadpalen zorgen ervoor dat de auto daar opgeladen kan worden. Parkeren op eigen terrein kan wel. In het stedenbouwkundige plan wordt dit nader uitgewerkt.

Alle denkrichtingen gaan uit van een goede stedenbouwkundige aansluiting op de bestaande wijken van Swifterbant. Deze aansluiting wordt gevonden door kleinschalige bebouwing langs de Bisonweg. Dit biedt ook de mogelijkheid voor het maken van een verkeersveilige en goed verlichte, sociaalveilige route (ook voor fietsers en voetgangers) via deze weg naar het bestaande dorp en de voorzieningen.

Autoverkeer van Swifterbant-Zuid naar het bestaande dorp en andersom kan via de Bosweg, Biddingweg en Bisonweg verlopen. De inrichting van de weg wordt aangepast op de maximum snelheid die op die weg gaat gelden. Daarnaast is de aanleg van goede noord-zuid verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen het dorp en het toekomstige Swifterpark in het zuiden uitgangspunt. Deze worden op twee plekken tussen de huidige paardenweides opgenomen, in aansluiting op de bestaande paden. De westelijke route kan bijvoorbeeld in de vorm van een fiets- en voetpad en de oostelijke route alleen als voetpad.

De paardenweides zijn in een groenzone opgenomen, als onderdeel van de groenstructuur en buffer ten opzichte van de te realiseren woningbouw. Struweelhagen met voorjaarsbloeiers als meidoorn en sleedoorn rondom verrijken het groene beeld

In de wijk komen diverse wandel- en fietspaden en speelplekken op passende locaties voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Het water wordt opgevangen in watergangen met natuurvriendelijke / duurzame oevers, die per denkrichting verschillen qua vorm en ligging.

ruimtelijke hoofdstructuur

Denkrichting 'Polderrand'

Denkrichting 'Rivierduin'

Denkrichting 'In de luwte'