Offline: This content can only be displayed when online.

Geïnspireerd op de rivierduinen in de ondergrond en Swifterbantcultuur, waarmee Swifterbant sterk verbonden is.

In een ver verleden bestond het landschap rondom Swifterbant uit een vlechtende rivier die een weg zocht tussen iets hoger gelegen rivierduinen. Deze denkrichting brengt dit oorspronkelijke landschap weer terug in de vorm van ‘hoog en droog’ wonen op het rivierduin. In de lager gelegen ‘kreken’ wordt het water opgevangen en is een natuurlijke groenstructuur gelegen.

De verschillende buurten bieden ruimte aan grondgebonden woningen en woongebouwen van maximaal 3 à 4 lagen (op beeldbepalende plekken).

Op de Biddingweg wordt geen verkeersaansluiting gemaakt. Een mogelijkheid is om de Biddingweg toch binnen de bebouwde kom te brengen. In dat geval geldt een snelheidsregime van 50 of 70 km/u.

Blijft de Biddingweg buiten de bebouwde kom, dan ligt een snelheid van maximum 80 km/u voor de hand. De Bisonweg krijgt een snelheidsregime van 50 km/u.

denkrichting 'rivierduin'

Weg

Fiets- en/of wandelroute

Water

Groen

Wonen

Gasleiding

Maximum snelheid

Geïnspireerd op de rivierduinen in de ondergrond en Swifterbantcultuur, waarmee Swifterbant sterk verbonden is.

In een ver verleden bestond het landschap rondom Swifterbant uit een vlechtende rivier die een weg zocht tussen iets hoger gelegen rivierduinen. Deze denkrichting brengt dit oorspronkelijke landschap weer terug in de vorm van ‘hoog en droog’ wonen op het rivierduin. In de lager gelegen ‘kreken’ wordt het water opgevangen en is een natuurlijke groenstructuur gelegen.

De verschillende buurten bieden ruimte aan grondgebonden woningen en woongebouwen van maximaal 3 à 4 lagen (op beeldbepalende plekken).

Op de Biddingweg wordt geen verkeersaansluiting gemaakt. Een mogelijkheid is om de Biddingweg toch binnen de bebouwde kom te brengen. In dat geval geldt een snelheidsregime van 50 of 70 km/u.

Blijft de Biddingweg buiten de bebouwde kom, dan ligt een snelheid van maximum 80 km/u voor de hand. De Bisonweg krijgt een snelheidsregime van 50 km/u.

Offline: This content can only be displayed when online.
denkrichting 'rivierduin'

Wat vindt u van alle drie de denkrichtingen?

Vul hier de vragenlijst in!