Ruimtelijke Hoofdstructuur

Swifterbant-Zuid  

Denkt u met ons mee over Swifterbant-Zuid?

Swifterbant gaat groeien! Het is de bedoeling dat er in de periode 2022-2048 in Swifterbant-Zuid 600 tot 800 woningen worden gebouwd. Het wordt een groene en waterrijke wijk, waar mensen duurzaam, gezond en veilig kunnen wonen. Hoe wordt de wijk ingericht? Maken we gebruik van de strakke polderlijnen of bewegen we mee op de vormen van de rivierduinen?

Ons ontwerpteam, bestaande uit inwoners van Swifterbant, presenteert samen met stedenbouwkundig bureau BügelHajema en de gemeente drie denkrichtingen. Van u willen we graag weten welk ontwerp u het meest aanspreekt. Heeft u ideeën, feedback of wilt u iets anders over deze denkrichtingen kwijt? Wij horen het graag! Op basis van uw reacties kiezen we één denkrichting uit, die we presenteren aan de gemeenteraad.


Swifterbant-Zuid is in ontwikkeling. Op 24 juni 2018 heeft de gemeenteraad besloten om in Swifterbant de locatie "Swifterbant-Zuid" tot woningbouwlocatie te ontwikkelen. Dit besluit is genomen, nadat de gemeenteraad in april 2018 een Wet Voorkeursrecht Gemeente op de locatie heeft gevestigd. De keuze voor deze nieuwe woningbouwlocatie is gemaakt tijdens een intensief inwonersparticipatieproces onder begeleiding van ‘Swifterbant Groeit’. Deze lijn zetten wij door bij de ontwikkeling van Swifterbant-Zuid.

Een oproep in de Flevopost heeft twee maanden geleden geleid tot de samenstelling van een   ontwerpteam. Dit bestaat uit een aantal inwoners van Swifterbant, Dorpsbelangen, leden van “Swifterbant Groeit”, “Het Behouden Paard”, bijgestaan door vakinhoudelijk medewerkers van de gemeente Dronten en stedenbouwkundig bureau BügelHajema.

De volgende uitgangspunten zijn door het college en raad meegegeven:

 1. Er moet een duidelijke en door alle stakeholders gedragen hoofstructuur worden opgesteld.
 2. De hoofdstructuur moet ruimte bieden voor 600 tot 800 woningen in de periode 2022 tot 2048
 3. Op basis van de hoofdstructuur moet een duurzame, gezonde en veilige woonwijk gerealiseerd kunnen worden.
 4. De hoofdstructuur moet zicht bieden op een sluitende exploitatie.
 5. De hoofdstructuur moet een goede verkeerkundige verbinding met het bestaande dorp Swifterbant bevatten (langzaam en snelverkeer). Ook de nabijheid van de Overijsselse weg moet als meerwaarde voor de hoofdstructuur worden benut.
 6. De hoofdstructuur moet landschappelijk aansluiten op de bestaande structuur van het dorp en mogelijk aanwezige cultuurhistorische structuren.
 7. De hoofdstructuur moet ruimte bieden aan innovatieve woonvormen en reguliere woonvormen.
 8. De hoofdstructuur moet een aantrekkelijk kader scheppen voor de zijn voor de interne markt (Swifterbant) en de externe markt (instroom) en plaats kunnen bieden aan de diverse doelgroepen van beleid zoals die in de gemeentelijke woonvisie zijn geformuleerd.

Ruimtelijke Hoofdstructuur

Swifterbant-Zuid  

Denkt u met ons mee over Swifterbant-Zuid?

Swifterbant gaat groeien! Het is de bedoeling dat er in de periode 2022-2048 in Swifterbant-Zuid 600 tot 800 woningen worden gebouwd. Het wordt een groene en waterrijke wijk, waar mensen duurzaam, gezond en veilig kunnen wonen. Hoe wordt de wijk ingericht? Maken we gebruik van de strakke polderlijnen of bewegen we mee op de vormen van de rivierduinen?

Ons ontwerpteam, bestaande uit inwoners van Swifterbant, presenteert samen met stedenbouwkundig bureau BügelHajema en de gemeente drie denkrichtingen. Van u willen we graag weten welk ontwerp u het meest aanspreekt. Heeft u ideeën, feedback of wilt u iets anders over deze denkrichtingen kwijt? Wij horen het graag! Op basis van uw reacties kiezen we één denkrichting uit, die we presenteren aan de gemeenteraad.


Swifterbant-Zuid is in ontwikkeling. Op 24 juni 2018 heeft de gemeenteraad besloten om in Swifterbant de locatie "Swifterbant-Zuid" tot woningbouwlocatie te ontwikkelen. Dit besluit is genomen, nadat de gemeenteraad in april 2018 een Wet Voorkeursrecht Gemeente op de locatie heeft gevestigd. De keuze voor deze nieuwe woningbouwlocatie is gemaakt tijdens een intensief inwonersparticipatieproces onder begeleiding van ‘Swifterbant Groeit’. Deze lijn zetten wij door bij de ontwikkeling van Swifterbant-Zuid.

Een oproep in de Flevopost heeft twee maanden geleden geleid tot de samenstelling van een   ontwerpteam. Dit bestaat uit een aantal inwoners van Swifterbant, Dorpsbelangen, leden van “Swifterbant Groeit”, “Het Behouden Paard”, bijgestaan door vakinhoudelijk medewerkers van de gemeente Dronten en stedenbouwkundig bureau BügelHajema.

De volgende uitgangspunten zijn door het college en raad meegegeven:

 1. Er moet een duidelijke en door alle stakeholders gedragen hoofstructuur worden opgesteld.
 2. De hoofdstructuur moet ruimte bieden voor 600 tot 800 woningen in de periode 2022 tot 2048
 3. Op basis van de hoofdstructuur moet een duurzame, gezonde en veilige woonwijk gerealiseerd kunnen worden.
 4. De hoofdstructuur moet zicht bieden op een sluitende exploitatie.
 5. De hoofdstructuur moet een goede verkeerkundige verbinding met het bestaande dorp Swifterbant bevatten (langzaam en snelverkeer). Ook de nabijheid van de Overijsselse weg moet als meerwaarde voor de hoofdstructuur worden benut.
 6. De hoofdstructuur moet landschappelijk aansluiten op de bestaande structuur van het dorp en mogelijk aanwezige cultuurhistorische structuren.
 7. De hoofdstructuur moet ruimte bieden aan innovatieve woonvormen en reguliere woonvormen.
 8. De hoofdstructuur moet een aantrekkelijk kader scheppen voor de zijn voor de interne markt (Swifterbant) en de externe markt (instroom) en plaats kunnen bieden aan de diverse doelgroepen van beleid zoals die in de gemeentelijke woonvisie zijn geformuleerd.